Privacybeleid

Deze privacyverklaring voor Lilia Unipessoal Lda (handelend onder de naam Lilia Sleep) ("Lilia Sleep", "wij", "ons", of "onze"), beschrijft hoe en waarom wij je informatie kunnen verzamelen, opslaan, gebruiken en/of delen ("verwerken") wanneer je gebruik maakt van onze diensten ("Diensten"), zoals wanneer je:

 • Onze website bezoekt op https://lilia-sleep.com, of een andere website van ons die naar deze privacyverklaring linkt
 • Op een andere manier met ons in contact komt, zoals via aankopen, marketing of evenementen

Vragen of zorgen? Het lezen van deze privacyverklaring helpt je je privacyrechten en -keuzes te begrijpen. Als je niet met ons beleid of onze praktijken akkoord gaat, maak dan geen gebruik van onze diensten. Heb je verder nog vragen of zorgen, contacteer ons dan alsjeblieft via customers@lilia-sleep.com.

Samenvatting van de belangrijkste punten

Welke persoonsgegevens verwerken wij?  Als je onze diensten bezoekt of gebruikt, kan het zijn dat we persoonsgegevens verwerken. Dit is afhankelijk van de manier waarop je met de diensten en Lilia Sleep omgaat, van de keuzes die je maakt en van de producten en functies die je gebruikt. 

Verwerken wij gevoelige persoonsgegevens? Nee, wij verwerken geen gevoelige persoonsgegevens. 

Ontvangen wij informatie van derden?  Nee, we ontvangen geen informatie van derde partijen.

Hoe verwerken wij je informatie? Wij verwerken je informatie om onze diensten te leveren, te verbeteren en te beheren, met je te communiceren, voor beveiliging en fraudepreventie, en om te voldoen aan de wet. Met jouw toestemming kunnen wij jouw informatie ook voor andere doeleinden verwerken. Wij verwerken je informatie alleen wanneer wij daar een geldige wettelijke reden voor hebben.

In welke situaties en met welke soorten partijen delen wij persoonsgegevens? Het kan zijn dat we in specifieke situaties en met specifieke categorieën van derden informatie delen. 

Hoe houden wij je informatie veilig? We beschikken over organisatorische en technische processen en procedures om je persoonsgegevens te beschermen. Echter, van geen enkele elektronische online overdracht of technologie voor informatieopslag kan worden gegarandeerd dat deze 100% veilig is, dus wij kunnen niet beloven of garanderen dat hackers, cybercriminelen of andere onbevoegde derden niet in staat zullen zijn om onze beveiliging te verslaan en je informatie op ongepaste wijze te verzamelen, in te zien, te stelen of te wijzigen.

Wat zijn je rechten? Afhankelijk van je geografische locatie, kan de daar van toepassing zijnde privacywet betekenen dat je bepaalde rechten hebt met betrekking tot je persoonlijke informatie. 

Hoe maak je aanspraak op deze rechten? De makkelijkste manier om op deze rechten aanspraak te maken is door contact met ons op te nemen. Wij zullen elk verzoek in overweging nemen en zullen in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetgeving inzake gegevensbescherming handelen.  

Wil je meer weten over wat Lilia Sleep doet met de informatie die wordt verzameld?

1. Welke informatie verzamelen we? 

Persoonlijke informatie die je aan ons verstrekt 

In het kort: We verzamelen persoonlijke informatie die je aan ons verstrekt. 

We verzamelen persoonlijke informatie die je vrijwillig aan ons verstrekt wanneer je je registreert op onze Diensten, interesse toont in het verkrijgen van informatie over ons of over onze producten en Diensten, wanneer je deelneemt aan activiteiten op deze Diensten, of anderszins wanneer je contact met ons opneemt. 

Door jou verstrekte persoonlijke informatie. De persoonsgegevens die wij verzamelen zijn afhankelijk van de context van je interacties met ons en de Diensten, de keuzes die je maakt en de producten en functies die je gebruikt. Bij de persoonlijke informatie die wij verzamelen kan het onder meer gaan om:

 • namen
 • telefoonnummers
 • e-mailadressen
 • postadressen
 • gebruikersnamen
 • wachtwoorden
 • contactvoorkeuren
 • factuuradressen
 • debit-/creditcardnummers
 • contact- of verificatiegegevens

Gevoelige informatie. We verwerken geen gevoelige informatie.

Betalingsgegevens. Als je een aankoop doet, verzamelen we mogelijkerwijs gegevens die noodzakelijk zijn voor het verwerken van je betaling, zoals het nummer van je betaalinstrument en de beveiligingscode die aan je betaalinstrument gekoppeld is. Alle betalingsgegevens worden opgeslagen door PayPal, Stripe, Shopify en Klarna. Hieronder vind je links naar hun privacyverklaringen: http://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full
http://www.stripe.com/en-gb/privacy
http://www.shopify.com/legal/privacy/app-users en 
http://www.klarna.com/international/privacy-policy/

Alle persoonlijke gegevens die je aan ons verstrekt moeten waar, volledig en accuraat zijn, en je moet ons op de hoogte stellen van wijzigingen in deze gegevens.  

Automatisch verzamelde informatie

In het kort: Sommige gegevens — zoals je Internet Protocol (IP) adres en/of browser- en apparaatkenmerken - worden automatisch verzameld wanneer je onze Diensten bezoekt.

Zoals veel bedrijven verzamelen we ook informatie via cookies en soortgelijke technologieën.

De informatie die we verzamelen omvat: 

 • Log- en gebruiksgegevens. Log- en gebruiksgegevens zijn dienstgerelateerde, diagnostische, gebruiks- en prestatiegerelateerde informatie die onze servers automatisch verzamelen als je onze Diensten opent of gebruikt en die we vastleggen in logbestanden. Afhankelijk van de manier waarop je met ons communiceert, kunnen deze loggegevens je IP-adres, apparaatinformatie, browsertype en -instellingen en informatie over activiteiten op de Diensten (zoals de aan je gebruik gerelateerde datum/tijdsstempels, pagina's en bestanden die je bekeken hebt, zoekopdrachten en andere acties die je hebt ondernomen, zoals welke functies je gebruikt), informatie over gebeurtenissen op je apparaat (zoals syteemactiviteiten, foutrapporten (soms 'crash dumps' genoemd) en  device event information (such as system activity, error reports (ook bekend als 'crash dumps') en hardware instellingen) omvatten. 
 • Apparaatgegevens. We verzamelen gegevens van je apparaat zoals informatie over je computer, telefoon, tablet of ander apparaat dat je gebruikt om toegang tot onze Diensten te krijgen. Afhankelijk van het gebruikte apparaat, kunnen deze apparaatgegevens informatie zoals je IP-adres (of (of proxyserver), apparaat en toepassingsidentificatienummers, locatie, browsertype, hardware model, internet-service-aanbieder en/of mobiele service aanbieder, besturingssysteem en informatie over de systeemconfiguratie omvatten.
 • Locatiegegevens. We verzamelen locatiegegevens zoals informatie over de locatie van je apparaat, die zowel nauwkeurig als onnauwkeurig kan zijn. Hoeveel informatie we verzamelen hangt af van het type en de instellingen van het apparaat dat je gebruikt om toegang tot onze Diensten te krijgen. We kunnen bijvoorbeeld GPS en andere technologieën gebruiken om locatiegegevens te verzamelen die ons op de hoogte stellen van je huidige locatie (gebaseerd op je IP-adres). Je kunt ervoor kiezen om ons niet toe te staan deze informatie te verzamelen door toegang tot de informatie te weigeren of door de locatie-instellingen op je apparaat uit te schakelen. Als je er echter voor kiest om deze gegevens niet te delen, is het mogelijk dat je bepaalde aspecten van onze Diensten niet kunt gebruiken. 

  2. Hoe verwerken we je informatie?

  In het kort: We verwerken je gegevens om onze Diensten aan te kunnen bieden, te verbeteren en te beheren, met je te communiceren, voor veiligheid en fraudepreventie en om aan de wet te voldoen. Als je ons daartoe toestemming verleent is het ook mogelijk dat we je informatie voor andere doeleinden verwerken. 

  We verwerken je persoonsgegevens om verschillende redenen, afhankelijk van de manier waarop je met onze Diensten omgaat, waaronder: 

  • Om het aanmaken en verifiëren van accounts te vergemakkelijken en gebruikersaccounts anderszins te beheren. We kunnen je gegevens verwerken zodat je je account kunt aanmaken en erop kunt inloggen, en je account operationeel kunt houden.
  • Om diensten aan de gebruiker te leveren en faciliteren. We kunnen je gegevens verwerken om je de gevraagde dienst te verlenen. 
  • Om vragen van gebruikers te beantwoorden/ondersteuning aan gebruikers te geven. We kunnen je gegevens verwerken om je vragen te beantwoorden en eventuele problemen met de gevraagde dienst op te lossen.
  • Om je administratieve informatie te sturen. Wij kunnen je gegevens verwerken om je informatie te sturen over onze producten en diensten, wijzigingen in onze voorwaarden en ons beleid, en andere soortgelijke informatie.
  • Om je bestelling uit te voeren en te beheren. We kunnen je gegevens verwerken om je bestellingen, betalingen, retourneringen en omruilingen via de Diensten uit te voeren en te beheren.
  • Om communicatie tussen gebruikers mogelijk te maken. Wij kunnen je gegevens verwerken als je ervoor kiest een van onze aangeboden diensten te gebruiken waarmee je met een andere gebruiker kunt communiceren.
  • Om iemands essentiële belang te redden of te beschermen. Wij kunnen je gegevens verwerken wanneer dit noodzakelijk is om een vitaal belang van een persoon te redden of te beschermen, zoals het voorkomen van schade.

  3. Op welke rechtsgronden baseren we ons om je informatie te verwerken? 

  In het kort: We verwerken je persoonsgegevens alleen wanneer wij van mening zijn dat dit noodzakelijk is en wij een geldige wettelijke reden (d.w.z. wettelijke basis) hebben om dit onder de van toepassing zijnde wetgeving te doen, zoals met je toestemming, om te voldoen aan de wetgeving, om je diensten te verlenen, om onze contractuele verplichtingen aan te gaan of na te komen, om je rechten te beschermen of om onze legitieme zakelijke belangen te vervullen.

  Als je je in de EU of de UK bevindt, is dit gedeelte op jou van toepassing. 

  De General Data Protection Regulation (GDPR) en de GDPR van het Verenigd Koninkrijk vereisen dat wij uitleggen op welke geldige rechtsgronden wij ons baseren om je persoonsgegevens te verwerken. Als zodanig kunnen wij ons beroepen op de volgende rechtsgronden om je persoonsgegevens te verwerken:

  • Toestemming. We kunnen je gegevens verwerken als je ons toestaat (d.w.z. toestemming hebt gegeven) om je persoonsgegevens voor een bepaald doel te gebruiken. Je kunt je toestemming te allen tijde intrekken.
  • Uitvoering van een Contract. We kunnen je persoonsgegevens verwerken wanneer we menen dat dit noodzakelijk is om onze contractuele verplichtingen jegens jou na te komen, waaronder het verlenen van onze Diensten of op jouw verzoek, voorafgaand aan het aangaan van een contract met je.
  • Wettelijke verplichtingen. We kunnen je gegevens verwerken wanneer wij van mening zijn dat dit noodzakelijk is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, zoals om samen te werken met een wetshandhavende of regelgevende instantie, onze wettelijke rechten uit te oefenen of te verdedigen, of je gegevens bekend te maken als bewijs in een rechtszaak waarbij wij betrokken zijn.
  • Essentiële belangen. We kunnen je gegevens verwerken wanneer wij van mening zijn dat dit noodzakelijk is om je essentiële belangen of de essentiële belangen van een derde partij te beschermen, zoals situaties waarin de veiligheid van een persoon in gevaar kan komen.

  Als je je in Canada bevindt, is dit gedeelte op jou van toepassing.

  We kunnen je gegevens verwerken als je ons specifieke toestemming hebt gegeven (d.w.z. uitdrukkelijke toestemming) om je persoonsgegevens voor een bepaald doel te gebruiken, of in situaties waarin je toestemming kan worden afgeleid (d.w.z. impliciete toestemming). Je kunt je toestemming te allen tijde intrekken.

  In sommige uitzonderlijke gevallen kan het ons wettelijk toegestaan zijn om je gegevens zonder je toestemming te verwerken, bijvoorbeeld:

  • Als het verzamelen van deze gegevens duidelijk in het belang van een individu is en de toestemming niet tijdig kan worden verkregen.
  • Voor onderzoeken en opsporing en preventie van fraude.
  • Voor zakelijke transacties waarbij aan bepaalde voorwaarden voldaan wordt.
  • Indien het is opgenomen in een getuigenverklaring en de verzameling van de gegevens noodzakelijk is om een verzekeringsclaim te beoordelen, te verwerken of af te wikkelen. 
  • Voor het identificeren van gewonde, zieke of overleden personen en het communiceren met nabestaanden.
  • Als wij redelijke gronden hebben om aan te nemen dat een persoon het slachtoffer van financieel misbruik was, is of kan worden.
  • Indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat het verzamelen en met toestemming gebruiken van de gegevens de beschikbaarheid of de nauwkeurigheid van de informatie in gevaar zou brengen en indien het verzamelen redelijk is voor doeleinden die verband houden met het onderzoeken van een inbreuk op een overeenkomst of een overtreding van de wetgeving van Canada of een provincie.
  • Indien openbaarmaking nodig is om te voldoen aan een dagvaarding, bevelschrift, rechterlijk bevel of regels van de rechtbank betreffende het overleggen van documenten
  • Indien de informatie door een persoon in het kader van zijn werk, bedrijf of beroep is verstrekt en het verzamelen ervan in overeenstemming is met de doeleinden waarvoor de informatie is verstrekt.
  • Indien het verzamelen uitsluitend voor journalistieke, artistieke of literaire doeleinden bestemd is
  • Indien de informatie openbaar en voor het publiek beschikbaar is en in de voorschriften is gespecificeerd

  4. Wanneer en met wie delen wij je persoonsgegevens? 

  In het kort: Het kan zijn dat we in specifieke situaties zoals in deze sectie beschreven en/of met de volgende categorieën van derden informatie delen. 

  Verkopers, consultants en externe dienstverleners. Het is mogelijk dat we je gegevens delen met externe verkopers, dienstverleners, contractanten of derden ('derde partijen') die diensten voor ons of namens ons uitvoeren en dergelijke informatie nodig hebben om dat werk te kunnen uitvoeren. Wij hebben contracten met onze derden, die ontworpen zijn om je persoonlijke informatie te helpen beschermen. Dit betekent dat zij niets met je persoonlijke gegevens kunnen doen, tenzij wij hen daartoe opdracht hebben gegeven. Zij zullen je persoonsgegevens ook niet delen met andere organisaties. Zij verbinden zich er ook toe de gegevens die zij namens ons bewaren te beschermen en te bewaren gedurende de periode die wij hen opdragen. De categorieën van derden waarmee wij persoonsgegevens kunnen delen zijn de volgende:

  • Advertentienetwerken
  • Affiliate marketing programma's
  • Cloud computing diensten
  • Tools voor communicatie & samenwerking
  • Diensten die gegevens analyseren
  • Aanbieders van gegevensopslagdiensten
  • Financiële & boekhoudkundige hulpmiddelen
  • Overheidsinstellingen
  • Aanbieders van diensten voor bestelverwerking 
  • Betalingsverwerkers
  • Tools voor prestatiebewaking
  • Retargeting platforms
  • Tools voor verkoop & marketing
  • Sociale netwerken
  • Tools om testen mee uit te voeren
  • Diensten voor registratie & verificatie van gebruikersaccounts 
  • Aanbieders van webhosting diensten
  • Tools voor productontwikkeling & ontwerp

  Mogelijk moeten we je persoonlijke gegevens ook in de volgende situaties delen:

  • Bedrijfsoverdrachten. Wij kunnen je informatie delen of overdragen in verband met, of tijdens onderhandelingen over, een fusie, verkoop van bedrijfsactiva, financiering, of overname van ons bedrijf of een deel daarvan aan een ander bedrijf. 
  • Gelieerde ondernemingen. Het is mogelijk dat wij je informatie delen met onze gelieerde ondernemingen, in welk geval wij eisen dat zij deze privacyverklaring naleven. Gelieerde ondernemingen omvatten onze moedermaatschappij en eventuele dochterondernemingen, joint venture partners of andere bedrijven waarover wij zeggenschap hebben of waarover wij gezamenlijk zeggenschap hebben. 
  • Zakenpartners. Het kan zijn dat wij je informatie met onze zakenpartners delen om je bepaalde producten, diensten of promoties aan te bieden.

  5. Hoe staan wij tegenover de websites van derde partijen? 

  In het kort: We zijn niet verantwoordelijk voor de veiligheid van informatie die je deelt met derden waarnaar wij kunnen verwijzen of die op onze Diensten adverteren, maar die niet verbonden zijn met onze Diensten.

  De Diensten kunnen links bevatten naar websites, online diensten of mobiele toepassingen van derden en/of advertenties bevatten van derden die niet aan ons gelieerd zijn en die kunnen linken naar andere websites, diensten of toepassingen. Dienovereenkomstig geven wij geen enkele garantie met betrekking tot dergelijke derden, en zijn wij niet aansprakelijk voor enig verlies of schade veroorzaakt door het gebruik van dergelijke websites, diensten of toepassingen van derden. De opname van een link naar een website, dienst of toepassing van een derde impliceert geen goedkeuring door ons. Wij kunnen de veiligheid en privacy van gegevens die u aan derden verstrekt niet garanderen. Gegevens die door derden worden verzameld, vallen niet onder deze privacyverklaring. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacy- en beveiligingspraktijken en het beleid van derden, met inbegrip van andere websites, diensten of toepassingen die kunnen worden gekoppeld aan of van de Diensten. Je dient het beleid van dergelijke derden te lezen en rechtstreeks contact met hen op te nemen om hen je vragen te laten beantwoorden.

  6. Gebruiken wij cookies en andere technologieën voor tracking?

  In het kort: Het kan zijn dat we cookies en andere trackingstechnologieën gebruiken om je informatie te verzamelen en op te slaan. 

  We kunnen cookies en vergelijkbare trackingtechnologieën (zoals webbakens en pixels) gebruiken om informatie te raadplegen of op te slaan.  

  7. Hoelang bewaren we je informatie? 

  In het kort: We bewaren je gegevens zo lang als nodig is om de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden te vervullen, tenzij de wet anders voorschrijft.

  We bewaren je persoonsgegevens alleen zo lang als nodig is voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist of toegestaan is (zoals fiscale, boekhoudkundige of andere wettelijke vereisten). Geen enkel doel in deze privacymededeling vereist dat wij uw persoonsgegevens langer bewaren dan de periode waarin gebruikers een account bij ons hebben. 

  Wanneer wij geen legitieme zakelijke noodzaak meer hebben om je persoonsgegevens te verwerken, zullen wij deze informatie verwijderen of anonimiseren, of, indien dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat je persoonsgegevens zijn opgeslagen in back-up archieven), zullen wij je persoonsgegevens veilig opslaan en afschermen van verdere verwerking totdat verwijdering mogelijk is.

  8. Hoe houden we je informatie veilig?

  In het kort: We streven ernaar om je persoonsgegevens door middel van een systeem van organisatorische en technische veiligheidsmaatregelen te beschermen.

  We hebben passende en redelijke technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om de veiligheid van de door ons verwerkte persoonsgegevens te beschermen. Ondanks onze beveiliging en inspanningen om uw informatie te beveiligen, kan echter niet worden gegarandeerd dat elektronische transmissie via het internet of informatieopslagtechnologie 100% veilig is, dus we kunnen niet beloven of garanderen dat hackers, cybercriminelen of andere onbevoegde derden niet in staat zullen zijn om onze beveiliging te verslaan en jouw informatie op ongepaste wijze te verzamelen, openen, stelen of wijzigen. Hoewel wij ons best zullen doen om je persoonlijke informatie te beschermen, is de overdracht van persoonlijke informatie naar en van onze Diensten op je eigen risico. Je dient de Diensten alleen binnen een beveiligde omgeving te bezoeken.

  9. Verzamelen we informatie van minderjarigen?

  In het kort: Voor zover wij daarvan bewust zijn, verzamelen we geen gegevens van of verkopen niet aan kinderen jonger dan 18 jaar.

  We vragen niet bewust om gegevens van of verkopen aan kinderen jonger dan 18 jaar. Door de Diensten te gebruiken, verklaar je dat je ten minste 18 jaar oud bent of dat je de ouder of voogd bent van een minderjarige en toestemming geeft voor het gebruik van de Diensten door deze minderjarige. Indien wij vernemen dat persoonlijke gegevens van gebruikers jonger dan 18 jaar zijn verzameld, zullen wij het account deactiveren en redelijke maatregelen nemen om dergelijke gegevens onmiddellijk uit onze administratie te verwijderen. Als je je bewust wordt van gegevens die wij hebben verzameld van kinderen jonger dan 18 jaar, neem dan contact met ons op via customers@lilia-sleep.com.

  10. Wat zijn je rechten met betrekking tot privacy?

  In het kort: In sommige regio's, zoals de Europese Economische Ruimte (EER), het Verenigd Koninkrijk (VK) en Canada, heb je rechten die je meer toegang tot en controle over je persoonlijke informatie geven. Je kunt je account te allen tijde bekijken, wijzigen of beëindigen.

  In sommige regio's (zoals de EER, het VK en Canada) heb je bepaalde rechten op grond van de van toepassing zijnde wetgeving inzake gegevensbescherming. Deze kunnen het recht omvatten (i) om toegang te vragen tot en een kopie te krijgen van je persoonlijke informatie, (ii) om rectificatie te vragen of je informatie te laten wissen; (iii) om de verwerking van je persoonlijke informatie te beperken; en (iv) indien van toepassing, op overdraagbaarheid van gegevens. In bepaalde omstandigheden kun je ook het recht hebben om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens. Je kunt een dergelijk verzoek indienen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in de paragraaf "Hoe kan je contact met ons opnemen over deze privacyverklaring?" hieronder.

  Wij zullen elk verzoek in overweging nemen en in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetgeving inzake gegevensbescherming afhandelen.

  Als je je in de EER of het VK bevindt en denkt dat wij je persoonsgegevens onrechtmatig verwerken, heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij je lokale toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. Hun contactgegevens vind je hier: https://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

  Als je in Zwitserland gevestigd bent, vind je hier de contactgegevens van de gegevensbeschermingsautoriteiten hier: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home.html.

  Het intrekken van je toestemming: Als wij afhankelijk zijn van je toestemming om je persoonsgegevens te verwerken, wat afhankelijk van de van toepassing zijnde wetgeving uitdrukkelijke en/of impliciete toestemming kan zijn, heb je het recht om je toestemming te allen tijde in te trekken. Je kunt je toestemming te allen tijde intrekken door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in het gedeelte "Hoe kan je contact met ons opnemen over deze privacyverklaring?" hieronder of door je voorkeuren aan te passen. 

  Dit heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking vóór het intrekken van de toestemming, noch op de verwerking van je persoonsgegevens op grond van andere rechtmatige verwerkingsgronden dan toestemming, indien het van toepassing zijnde recht dit toestaat.

  Afmelden voor marketing en promotionele communicatie:  Je kunt je te allen tijde afmelden voor onze marketing- en promotionele communicatie door te klikken op de afmeldingslink in de e-mails die wij versturen, of door contact met ons op te nemen via de gegevens in het gedeelte "Hoe kan je contact met ons opnemen over deze privacyverklaring?" hieronder. Je wordt dan uit de marketinglijsten verwijderd. Wij kunnen echter nog steeds met je communiceren - bijvoorbeeld om je service-gerelateerde berichten te sturen die nodig zijn voor de administratie en het gebruik van je account, om te reageren op serviceverzoeken of voor andere niet aan marketing gerelateerde doeleinden.

  Accountinformatie

  Als je op enig moment de informatie in je account wil bekijken of wijzigen of je account wil beëindigen, kun je:

  • Inloggen bij je accountinstellingen en je gebruikersaccount bijwerken. 
  • Contact met ons opnemen via de verstrekte contactgegevens.

  Op je verzoek om je account te beëindigen, zullen wij je account en informatie deactiveren of uit onze actieve databases verwijderen. Wij kunnen echter bepaalde informatie in onze bestanden bewaren om fraude te voorkomen, problemen op te lossen, te helpen bij eventuele onderzoeken, onze wettelijke bepalingen te handhaven en/of aan van toepassing zijnde wettelijke vereisten te voldoen.

  Cookies en vergelijkbare technologieën: De meeste webbrowsers zijn standaard zo ingesteld dat ze cookies accepteren. Als je dat wenst, kun je je browser gewoonlijk zo instellen dat cookies worden verwijderd en dat cookies worden geweigerd. Als je ervoor kiest cookies te verwijderen of cookies te weigeren, kan dit gevolgen hebben voor bepaalde functies of diensten van onze Diensten. Om je af te melden voor op interesses gebaseerde reclame door adverteerders op onze Diensten ga je naar http://www.aboutads.info/choices/.

  Heb je vragen of opmerkingen over je privacyrechten, dan kun je ons een e-mail sturen via customers@lilia-sleep.com.

  11. Bedieningselementen voor do-not-track functies

  De meeste webbrowsers en sommige mobiele besturingssystemen en mobiele toepassingen bevatten een Do-Not-Track ("DNT") functie of instelling die je kunt activeren om je privacyvoorkeur aan te geven om te voorkomen dat gegevens over je online surfactiviteiten worden gecontroleerd en verzameld. Op dit moment is er nog geen uniforme technologiestandaard voor het herkennen en implementeren van DNT-signalen. Daarom reageren wij momenteel niet op DNT-browsersignalen of enig ander mechanisme waarmee je automatisch je keuze kenbaar maakt om niet online te worden gevolgd. Als er in de toekomst een norm voor online tracking wordt aangenomen die wij moeten volgen, zullen wij je in een herziene versie van deze privacyverklaring over die praktijk informeren.

  12. Hebben inwoners van Californië specifieke rechten met betrekking tot privacy?

  In het kort: Ja, als je een inwoner van Californië bent, krijg je specifieke rechten met betrekking tot de toegang tot je persoonlijke gegevens. 

  California Civil Code Section 1798.83, ook bekend als de 'Shine The Light' wet, staat onze gebruikers die inwoner zijn van Californië toe om eenmaal per jaar gratis informatie van ons op te vragen over (eventuele) categorieën persoonlijke informatie die wij aan derden hebben verstrekt voor directe marketing doeleinden en de namen en adressen van alle derden waarmee wij persoonlijke informatie hebben gedeeld in het direct voorafgaande kalenderjaar. Als je in Californië woont en een dergelijk verzoek wilt indienen, kun je je verzoek schriftelijk bij ons indienen via onderstaande contactgegevens.

  Als je jonger bent dan 18 jaar, in Californië woont en een geregistreerd account bij onze Diensten hebt, heb je het recht om te verzoeken om verwijdering van ongewenste gegevens die je in het openbaar op de Diensten plaatst. Om de verwijdering van dergelijke gegevens aan te vragen, neem je contact met ons op via onderstaande contactgegevens en vermeld je het e-mailadres dat bij je account hoort en een verklaring dat je in Californië woont. We zullen ervoor zorgen dat de gegevens niet publiekelijk worden weergegeven op de Diensten, maar wees je ervan bewust dat de gegevens mogelijk niet volledig worden verwijderd uit al onze systemen (bijvoorbeeld back-ups, enz.).

  13. Wordt deze privacyverklaring bijgewerkt?

  In het kort: Ja, wij zullen deze mededeling zo nodig bijwerken om aan de relevante wetgeving te blijven voldoen.

  We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken. De bijgewerkte versie wordt aangegeven met een bijgewerkte 'Herziene' datum en de bijgewerkte versie wordt van kracht zodra deze toegankelijk is. Als wij wezenlijke veranderingen aanbrengen in deze privacyverklaring, kunnen wij je daarvan op de hoogte stellen door een duidelijk zichtbare mededeling over dergelijke veranderingen te plaatsen of door je rechtstreeks een kennisgeving te sturen. Wij raden je aan deze privacyverklaring regelmatig door te nemen om op de hoogte te blijven van de manier waarop wij je informatie beschermen.

  14. Hoe kun je contact met ons opnemen over deze privacyverklaring?

  Als je vragen of opmerkingen over deze mededeling hebt, kun je ons mailen via customers@lilia-sleep.com of per post bereiken via:

  Lilia Unipessoal Lda
  Avenida Almirante Gago Coutinho 96
  Lisboa, Lisboa 1700-031
  Portugal

  15. Hoe kun je de gegevens die wij van je verzamelen inzien, bijwerken of verwijderen?

  Op basis van de van toepassing zijnde wetgeving van jouw land heb je mogelijk het recht om toegang te vragen tot de persoonlijke gegevens die wij van je verzamelen, om die gegevens te wijzigen of om ze te verwijderen. Om een verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering van je persoonsgegevens in te dienen, kun je contact met ons opnemen.