Retourbeleid

Herroepingsrecht voor consumenten

(Een consument is een natuurlijk persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.)

Annuleringsbeleid

Herroepingsrecht

Je hebt het recht om dit contract binnen één maand zonder opgaaf van reden te annuleren.

De herroepingstermijn bedraagt één maand vanaf de dag:

- waarop jij of een door jou aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de goederen heeft ontvangen, mits deze deel uitmaken van één enkele bestelling die in één keer is geleverd;

- waarop jij of een door jou aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, het laatste product van een bestelling van meerder producten heeft ontvangen, die op verschillende momenten werden geleverd maar wel deel uitmaken van dezelfde bestelling;

Om je herroepingsrecht uit te oefenen, dien je ons (LILIA, UNIPESSOAL LDA, Avenida Almirante Gago Coutinho N 96, 1700 -031 Lissabon, telefoon: +49 30 16634410, e-mailadres: customers@lilia-sleep.com) middels een duidelijke verklaring (bijv. een brief per post of e-mail) op de hoogte te stellen van je beslissing de overeenkomst te herroepen. Je kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven is het voldoende om je verklaring met betrekking tot het uitoefenen van het herroeppingsrecht te verzenden voordat deze termijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als je de overeenkomst herroept, zullen we alle betalingen vergoeden die je tot dan toe hebt voldaan, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten die het gevolg zijn van jouw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons aangeboden, goedkoopste standaardoptie), onverwijld en in ieder geval uiterlijk binnen 14 dagen nadat we op de hoogte zijn gesteld van je beslissing de overeenkomst te herroepen. Voor deze terugbetaling gebruik we hetzelfde betaalmiddel dat je hebt gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij je nadrukkelijk anders hebt aangegeven. Voor deze terugbetaling worden in geen geval extra kosten in rekening gebracht.

We mogen wachten met terugbetaling tot we de geretourneerde producten hebben ontvangen of tot je bewijs hebt geleverd dat de producten geretourneerd zijn, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Je dient de producten onmiddellijk te retourneren en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat je ons op de hoogte hebt gesteld van de herroeping van deze overeenkomst. Je bent op tijd als je de producten terugstuurt voordat de periode van 14 dagen is verstreken.

Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de producten die het gevolg is van gebruik dat niet nodig was om de aard, kenmerken en werking van de producten te beoordelen.

Uitzondering

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten

- voor de levering van producten die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consumenten, of die duidelijk aangepast zijn aan de persoonlijke wensen van de consument;

- voor de levering van verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn voor retournering wanneer de zegel na levering is verwijderd.;

Voorbeeldformulier herroeping

(Als je de overeenkomst wil herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug)

- Aan: LILIA, UNIPESSOAL LDA, Avenida Almirante Gago Coutinho N 96, 1700 -031 Lisboa, e-mailadres: customers@lilia-sleep.com :

- Ik/Wij (*) herroep/herroepen hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende producten/het leveren van de volgende dienst(*).

- Besteld op/Ontvangen op(*)

- Naam van de consument(en)

- Adres van de consument(en)

- Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

- Datum

(*)Doorhalen wat niet van toepassing is.